• 130 6149-5870 (EN); 136 6886- 1547 (CH)
  • Room 101.Building 18 Yindu Mansion,1 Zhanghua Lu 彰化路1号银都花园18号楼101, Unit 1, Building 2,16 Fuzhou Nan Lu 福州南路16号甲 2号楼1单元