Fedex Express 联 邦快递

  • +400-889-1888
  • Bldg. B, 171 Huaian Lu, 淮安路171号B座

Nax Logistics 青岛国升物流有限公司

  • 8389-0366
  • Rm. 1316, 220 Yan An San Lu, 延安三路220 号 邮政大厦1316室

Santa Fe Relocation Services, Qingdao 华辉国际运输服务有限公司

  • 8386-9455
  • Rm.1304, Guangfa Financial Mansion, 40 Shandong Lu, 山东 路40号广发金融大厦1304室